Wildwater klassering rivieren

Snelstromende rivieren worden ingedeeld in moeilijkheidsgraden van klasse I t/m VI. Om je eigen wildwater niveau te kunnen bepalen hebben we hieronder de wildwater klasse omschreven die gebruikt wordt voor wildwater rivieren. Je kunt bij [‘eigen wildwater niveau bepalen’] zien hoe je eigen niveau is ten opzichte van de rivieren klassering. Tijdens onze cursussen varen deelnemers van min of meer hetzelfde niveau samen in een cursusgroepje.

Klasse I – WW I: makkelijk

Stromend water met af en toe een kleine stroomversnelling. Weinig tot geen obstakels.

Klasse II – WW II: gemiddeld

Kleine stroomversnellingen met regelmatige golven. Enig manoeuvreren soms vereist, maar makkelijk te overzien.

Klasse III – WW III: moeilijker

Stroomversnellingen met onregelmatige golven en gevaren die vermeden dienen te worden. Manoeuvreren is moeilijker, maar de te varen route is meestal duidelijk te zien. Het vooraf verkennen van een stroomversnelling vanaf de kant is soms nodig.

Klasse IV – WW IV: Redelijk moeilijk

Lange stroomversnellingen die zorgvuldig manoeuvreren vereisen. Te vermijden gevaarlijke situaties. Verkennen vooraleer je kunt varen is vaak nodig en reddingsacties zijn lastig.. Kajakkers moeten de eskimorol beheersen. Turbulent water en grote onregelmatige golven waar ook rafts in kunnen omgaan. Als er iets misgaat bestaat er een aanzienlijke kans op beschadiging of verlies van materiaal en blessures.

Klasse V – WW V: Extreem moeilijk

Lange en zeer heftige stroomversnellingen met meerder gevaarlijke situaties. Onafgebroken krachtig en onoverzichtelijke passages maken het moeilijke een goede route te vinden, het is essentieel alles te verkennen vanaf de kant. Zeer precies kunnen manoeuvreren is absoluut vereist en het eskimoteren dient voor 100% beheerst te worden. Reddingen zijn heel moeilijk, zo niet onmogelijk; als het misgaat kan er een reëel levensgevaar zijn.

Klasse VI – WW VI: Vrijwel onmogelijk

Moeilijkheden van klasse V die vrijwel onmogelijk te bevaren zijn door de manier waarop ze elkaar opvolgen. Eventueel alleen mogelijk te bevaren door een team van wildwater experts, bij de juiste waterstand, bij gunstige omstandigheden met alle mogelijke veiligheidsmaatregelen; Ondanks dat alles blijft er toch nog steeds een aanzienlijk levensgevaar.

 

 
terug naar het programma